Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ischnomera (Asclera) cinerascens (Pandellé, 1867c)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek o niedokładnie poznanym rozsiedleniu, gdyż przez niektórych autorów uważany za aberację I. (A.) caerulea (L.). Wykazywany był od Pirenejów aż do Kaukazu, a najdalej wysunięte stanowiska na północ podawano z Danii i Skandynawii. W Polsce z całą pewnością jeszcze nie stwierdzony. Jedyna ogólnikowa wzmianka o występowaniu w Tatrach wymaga potwierdzenia materiałami z naszego obszaru górskiego, gdyż dotychczas stwierdzono jego występowanie tylko w Tatrach słowackich. Ogólne dane z Galicji oparte były na stanowiskach podolskich. Według danych z piśmiennictwa postacie dojrzałe poławiano od maja do lipca, a larwy żerują w zmurszałym drewnie pni i gałęzi dębów, wiązów i klonów.
[tom 22]
Gatunek opisany z Pirenejów, na wysokości 800-1500 m n.p.m.; szeroko rozprzestrzeniony w południowej i środkowej części Europy, na północ sięgający po Wyspy Brytyjskie, Danię i południową Skandynawię, notowany nadto z Kaukazu i północnego Iraku. Wszędzie rzadko spotykany i rozsiedlenie jego w poszczególnych krajach słabo poznane, gdyż bywał traktowany jako odmiana Ischnomera caerulea (L.). Ogólnikowo notowany w 1956 r. z Tatr na podstawie danych ze Słowacji, wzmianka o występowaniu w Galicji oparta była na stanowiskach podolskich, dlatego nie był zaliczony do fauny krajowej. Obecnie niedawno odkryty w czterech krainach. Bionomia słabo poznana. Larwy odbywają rozwój w rozkładającym się drewnie drzew liściastych, głównie dębów — Quercus L., wiązów — Ulmus L. i klonów — Acer L. Chrząszcze pojawiają się w kwietniu i przeżywają do lipca, poławiano je na kwiatach roślin zielnych, często na baldaszkowatych — Umbelliferae,
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Tatry (Horion 1956); «Galicja» (Jakobson 1915); Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Kubisz 1989, Kubisz 1992b), Puszcza Bukowa koło Szczecina, Kołowo (Kubisz 1991); Góry Świętokrzyskie: Święty Krzyż (Kubisz 1992b, Kubisz 1989); Beskid Zachodni (Kubisz 1989, Kubisz 1992b); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Kubisz 1989, Kubisz 1992b), Lipnik koło Przeworska (Kubisz 1991); Beskid Wschodni: okolice Przeworska (Kubisz 1992b)