Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Oedemera (Oedemeronia) flavipes (Fabricius, 1792b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek rozpowszechniony w południowej i środkowej części Europy oraz lokalnie w Europie Północnej, wykazywany ponadto z Algierii, Kaukazu i Armenii. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk rozproszonych w różnych częściach kraju. Zasiedla tereny nizinne i niższe położenia górskie. Postacie dojrzałe ukazują się około połowy maja i bywają poławiane do lipca na kwiatach różnych roślin, zwłaszcza baldaszkowatych (Umbelliferae). Larwy żerują w szyi korzeniowej i w niższej części łodygi różnych bylin.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin i okolice (Lüllwitz 1916, Horion 1956); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Riedel 1893, Gerhardt 1910, Koerth 1917, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933), Wierzonka koło Poznania (Burakowski*); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Wilanów (Osterloff 1885), Zegrze, Cybulice koło Nowego Dworu Mazowieckiego, Garbatka, Sewerynów, Żytkowice koło Kozienic (Burakowski*); Dolny Śląsk: Śląsk Dolny (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Müller E. 1894, Gerhardt 1898), Wrocław, Zimna Woda koło Lubina (Burakowski*); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910), Oborniki Śląskie (Burakowski*); Górny Śląsk: Śląsk Górny (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Polentz 1938); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Dubie woj. Kraków (Jabłoński 1869); Wyżyna Małopolska: Młodzawy koło Pińczowa (Burakowski*); Wyżyna Lubelska: Puławy (Burakowski*); Roztocze: Buczyna Gorajska woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Wschodnie: Złoty Stok (Gerhardt 1890b); Beskid Zachodni: Chybie woj. Bielsko-Biała (Reitter 1870); Beskid Wschodni: Brylińce i Kopyśno koło Przemyśla (Trella 1923); Tatry (Nowicki M. 1873); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1871, Lentz 1879, Horion 1951); «Prusy Zachodnie» (Seidlitz 1899); «Śląsk» (Weigel 1806, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871)