Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Notoxus brachycerus (Faldermann, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek rozmieszczony w Europie południowej i w południowej części Europy środkowej, notowany też z Algierii, Kaukazu i Azji Mniejszej. W Polsce chrząszcz bardzo rzadki, wykazywany zaledwie z czterech krain. Bionomia nie jest znana. Postacie dojrzałe poławiano od maja do lipca, na trawach, bylinach oraz na niżej położonych gałęziach wierzby, topoli i wiązu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 14 Puszcza Białowieska Karpiński 1949d
KFP 14 Dolny Śląsk Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1896b, Gerhardt 1910, Horion 1956
KFP 14 Beskid Zachodni koło Cieszyna Wanka 1927
KFP 14 Beskid Wschodni Prałkowce koło Przemyśla Trella 1923
KFP 14 Beskid Wschodni Przemyśl Kuntze i Noskiewicz 1938
KFP 14 Polska Łomnicki M.A. 1913, Horion 1956
KFP 14 «Śląsk» Schwarz E. 1872b, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912, Jakobson 1915, Horion 1951
KFP 14 «Śląsk Zachodni» Kuntze i Noskiewicz 1938
KFP 14 «Karpaty» Nowicki M. 1873
KFP 14 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884