Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Meloe (Proscarabaeus) autumnalis Olivier, 1792
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek rozmieszczony w zachodniej, środkowej i południowej Europie, wykazywany także z Kaukazu i Azji Mniejszej. W Polsce bardzo rzadki, znany tylko z kilku stanowisk na Roztoczu. Zasiedla ciepłe miejsca na obrzeżach lasu, w rzadkich zagajnikach oraz na trawiastych zboczach pagórków. Postacie dojrzałe ukazują się w czerwcu i lipcu, ale optimum pojawu ma miejsce w sierpniu. Rozwój larwalny odbywa w gniazdach błonkówek (Hymenoptera), gatunków z rodzaju Anthophora Latr. i Colletes Latr.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Roztocze: Bukowa Góra woj. Lublin (Skuratowicz i Urbański 1953), Zwierzyniec i Kosobudy woj. Lublin (Fijałkowski i Izdebski 1959); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1956); «Śląsk» (Kuhnt 1912)