Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Meloe (Lampromeloe) variegatus Donovan, 1793
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek zamieszkujący głównie środkową i wschodnią część Europy, na. północ docierający do południowej Anglii, Danii, Szwecji południowej, a na południe sięgający po Włochy północne i Siedmiogród, notowany nadto z Kaukazu, Turkiestanu i Syberii. W Polsce występuje prawdopodobnie w całym kraju prócz wyższych gór. Zasiedla głównie tereny nizinne oraz przedgórza, gdzie występuje lokalnie na ciepłych miejscach, na pobrzeżach lasu, polach, miedzach i pastwiskach. Postacie dojrzałe ukazują się wczesną wiosną i poławiano je do czerwca.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879), Koszalin (Lüllwitz 1916, Horion 1956); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Tumm 1904, Koerth 1917, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Osterloff 1885, Nusbaum 1890); Dolny Śląsk: Śląsk Dolny (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Górny Śląsk: Śląsk Górny (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Stefek 1939); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Stefek 1939); Wyżyna Małopolska: Rytwiany koło Staszowa (Varendorff 1917b), Radom (Horion 1956); Wyżyna Lubelska: Puławy (Tarnani 1907); Roztocze: Morianka (Tenenbaum 1918); Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870), okolice Tarnowa (Viertl 1872); Beskid Zachodni: Żywiec (Wachtl 1870); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Emden 1943); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Weigel 1806, Mücke 1829, Reitter 1870, Kuhnt 1912, Horion 1956); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910)