Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Platyscelis (Oodescelis) polita (Sturm, 1807)
Opis w KFP:
[tom 14]
Gatunek zamieszkujący południowo-wschodnią Europę, północno-zachodnia granica zasięgu przebiega przez Polskę, Słowację i Austrię, notowany ponadto z Syberii i Turkiestanu. W Polsce chrząszcz rzadko znajdowany, znany z pojedynczych stanowisk w czterech krainach, przy czym dane o zasiedleniu Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej winny być potwierdzone nowymi materiałami. O występowaniu omawianego gatunku w Poznaniu wątpi H. Franz (1936). Zasiedla tereny nizinne i pagórkowate. Występuje na kserotermicznych zboczach i nasłonecznionych miejscach, na pobrzeżach lasu, pastwiskach, miedzach i przydrożach. Chrząszcze poławiano pod kamieniami, w detrytusie, pod opadłym listowiem, wśród korzeni traw, pod płatami mchów i porostów.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Źródło Region Obszar Cytacje
KFP 14 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Solec Kujawski Riedel 1892, Riedel 1893, Szulczewski 1922
KFP 14 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Poznań Schilsky 1893, Schilsky 1909, Reitter 1911, Kuhnt 1912
KFP 14 Podlasie Radomyśl koło Siedlec Szymczakowski 1973
KFP 14 Wyżyna Małopolska Rytwiany Pax 1917, Pax 1918b, Varendorff 1917b, Kinel 1924c
KFP 14 Nizina Sandomierska Nienowice koło Radymna Trella 1923
KFP 14 Polska Łomnicki M.A. 1913, Horion 1956
KFP 14 «Galicja Wschodnia» Nowicki M. 1873