Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Opatrum riparium Scriba, 1865
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek szeroko rozmieszczony w południowej części Europy północnej i w Europie środkowej (zwłaszcza w jej części wschodniej), na południe docierający do Szwajcarii, Jugosławii i Siedmiogrodu, a na wschód do Syberii zachodniej. Chrząszcz dość rzadko i lokalnie spotykany. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk rozproszonych w różnych częściach kraju. Zasiedla tereny nizinne i pagórkowate. Występuje na pobrzeżach większych rzek, torfowiskach i w miejscach wilgotnych na terenach piaszczystych. Larwy żyją w glebie z rozkładającymi się szczątkami roślinnymi. Przepoczwarczenie następuje w drugiej połowie sierpnia lub we wrześniu. Postacie dojrzałe pozostają w komorach poczwarkowych w glebie aż do wiosny. Na swobodzie spotyka się je najczęściej w kwietniu i maju wśród niskiej roślinności i pod kamieniami.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916, Horion 1956), Hel (Burakowski*); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931, Engel 1938, Horion 1956); Pojezierze Mazurskie: Pisz (Folwaczny 1937, Horion 1956), Grajewo (Burakowski*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Góra (Gerhardt 1906, Gerhardt 1910, Horion 1956), Piotrowice koło Słupcy (Burakowski*); Nizina Mazowiecka: Drewnica koło Warszawy (Sumiński i Tenenbaum 1921), Urle koło Warszawy (Tenenbaum 1931), Skierniewice (Kinelski i Szujecki 1959), Grabina koło Miłosny (Burakowski*); Puszcza Białowieska: Białowieża (Tenenbaum 1931, Karpiński 1949d); Dolny Śląsk (Gerhardt 1897b, Gerhardt 1897c, Gerhardt 1897d, Gerhardt 1897e, Gerhardt 1910, Seidlitz 1898b, Jander 1928b, Polentz 1938, Horion 1956); Górny Śląsk: Chorzów (Kolbe W. 1924, Horion 1956), rezerwat Łężczak koło Raciborza (Polentz 1938, Horion 1956); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Pychowice (Mazur E. 1922), Kraków (Horion 1956); Wyżyna Lubelska: Puławy (Burakowski*); Nizina Sandomierska: Puszcza Niepołomicka (Mazur E. 1922), Hurko koło Przemyśla (Trella 1930), Krasiczyn koło Mielca (Schnaider Z. 1962), Stalowa Wola (Burakowski*); Polska (Tenenbaum 1923); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Reitter 1911, Horion 1951); «Śląsk» (Gerhardt 1898, Reitter 1911, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951)