Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Melanimon tibiale (Fabricius, 1781)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek znany z prawie całej Europy, w Fennoskandii nie przekraczający koła podbiegunowego, na wschód docierający do Azji Środkowej, notowany też z Maroka. W Polsce wykazywany z nielicznych stanowisk. Zasiedla nizinne tereny piaszczyste. Występuje głównie na suchych pobrzeżach lasów iglastych i porębach, w młodych uprawach sosny. Poła­wiany w powierzchniowej warstwie gleby, wśród korzeni traw, roślin zielnych i bylin, pod opadłym listowiem i igliwiem. Larwy żerują wśród szczątków roślinnych w glebie. Przepoczwarczenie następuje w sierpniu. Postacie dojrzałe przezimowują.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Enderlein 1908, Lüllwitz 1916, Pawłowski J. 1966, Burzyński J. 1971, Burzyński J. 1973, Luterek 1980, Picka 1983), Karwia (Burakowski*); Pojezierze Pomorskie (Zebe G. 1853, Münchberg 1936, Engel 1938); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Koerth 1917, Dorn 1919, Szulczewski 1922, Kéler 1927, Gruhl 1933, Myrdzik 1933, Ruszkowski J.W. 1933, Burzyński J. 1971, Burzyński J. 1973, Luterek 1979), Toruń (Burakowski*); Nizina Mazowiecka (Burzyński J. 1971, Burzyński J. 1973, Burakowski 1982), Kalinowo koło Ostrowi Mazowieckiej (Burakowski*); Puszcza Białowieska: Białowieża (Burakowski*); Górny Śląsk (Kelch 1846, Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kulczyński W. 1873, Lgocki 1908, Haber 1957), Zakrzew koło Kłobucka (Burakowski*); Wyżyna Małopolska (Szymczakowski 1960, Szymczakowski 1972, Karczewski 1961, Burzyński J. 1973); Góry Świętokrzyskie: Dyminy koło Kielc (Burakowski*); Wyżyna Lubelska: Puławy (Burakowski*); Roztocze: Księżpol koło Biłgoraja (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: Stalowa Wola (Burakowski*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936); «Prusy» (Illiger 1798, Siebold 1847, Zebe G. 1853, Lentz 1857, Lentz 1879); «Śląsk» (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873)