Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Omosita discoidea (Fabricius, 1775)
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek palearktyczny, rozprzestrzeniony od zachodnich wybrzeży Europy przez Syberię aż do Kraju Nadmorskiego i Japonii, wykazywany również z Ameryki Północnej. W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze, nie znany jednak jeszcze z wielu krain; na ogół rzadko i sporadycznie spotykany, notowany przeważnie z pojedynczych stanowisk w poszczególnych krainach. Poławiany na suchej padlinie i resztkach pochodzenia zwierzęcego, w soku wyciekającym z drzew oraz pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1879, Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: rezerwat Wierzchlas koło Torunia (Błażejewski 1956); Pojezierze Mazurskie: Ostróda (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1888, Szulczewski 1922); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1888); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1888, Stefek 1939); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kulczyński W. 1873, Lgocki 1908); Roztocze: Ułów woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie: góra Górzec (Letzner 1888), Myślibórz koło Jawora (Kolbe W. 1892); Sudety Wschodnie: Śnieżnik Kłodzki (Letzner 1888); Beskid Zachodni: Ustroń (Letzner 1871, Letzner 1888); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Nunberg 1976); «Prusy» (Kugelann 1794, Illiger 1798, Siebold 1847, Lentz 1857, Horion 1960); «Śląsk» (Weigel 1806, Rendschmidt 1854, Reitter 1870, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)