Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Nitidula bipunctata (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek palearktyczny, rozmieszczony niemal w całej Europie, od dalekiej północy; południowa granica jego zasięgu przebiega przez Pireneje, Alpy i północną część Półwyspu Bałkańskiego; ponadto wykazywany z Ameryki Północnej. W Polsce dość pospolity, notowany jednak z nielicznych stanowisk rozmieszczonych głównie w zachodniej i południowej części kraju. Chrząszcz o krótkim cyklu rozwojowym; trwającym około dwu miesięcy; larwa ma trzy stadia rozwojowe; przepoczwarczenie w glebie. Zarówno postać dojrzała jak i larwa żerują na suchej padlinie, kościach i skórach. Gatunek notowany jako szkodnik wędzonych wędlin i mięsa.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916, Kamiński 1972); Pojezierze Pomorskie: rezerwat Wierzchlas koło Torunia (Błażejewski 1956); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922, Kolbe W. 1928); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Wzgórza Trzebnickie: Oborniki Śląskie (Fein i Haase 1881, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1830, Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1888, Stefek 1939); Roztocze: Panasówka woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Gerhardt 1907, Gerhardt 1910); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Gerhardt 1910, Stefek 1939, Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c); Pieniny (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Łomnicki M.A. 1886); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Nunberg 1976); «Prusy» (Kugelann 1792, Illiger 1798, Weigel 1806, Siebold 1847, Lentz 1857, Horion 1960); «Śląsk» (Rendschmidt 1854, Reitter 1870, Kuhnt 1912, Horion 1960); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)