Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Mycetochara (Ernocharis) obscura (Zetterstedt, 1838)
Opis w KFP:
[tom 14]
Gatunek zasiedlający północno-wschodnią część Europy; wykazywany z Norwegii, Szwecji, Finlandii, Karelii i wschodnich krajów nadbałtyckich, w Fennoskandii sięgający daleko poza koło podbiegunowe. W ubiegłym stuleciu notowany z byłych Prus Wschodnich, czego późniejsze badania nie potwierdziły. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. Wykazany z Poznania prawdopodobnie na podstawie błędnego oznaczenia. Według danych z piśmiennictwa szwedzkiego, larwy żerują w przegrzybiałym drewnie dębów, brzóz i świerków, w dziuplach, pod korą w chodnikach larw chrząszczy, zwłaszcza kózek (Cerambycidae), Przepoczwarczenie następuje w pierwszej połowie czerwca, a postacie dojrzałe ukazują się w drugiej połowie tego miesiąca i w lipcu.
[tom 22]
Gatunek opisany z Laponii, rozsiedlony w północno-wschodniej części Europy; notowany z Finlandii, Karelii, Łotwy, Norwegii i Szwecji, gdzie sięga poza koło podbiegunowe. W Polsce wykazany w 1911 r. z okolic Poznania, ale informacja ta prawdopodobnie była oparta na błędnym oznaczeniu chrząszcza. Obecnie znany jest u nas jeden okaz samca złowionego 28 VI 1991 r. w pułapkę typu ekranowego. Stanowisko w Puszczy Białowieskiej jest najdalej na południe wysuniętym miejscem jego występowania. Troficznie gatunek związany z przegrzybiałym drewnem dębów — Quercus L., brzóz — Betula L. i świerków — Picea Dietr. Larwy żerują w drewnie i pod korą w chodnikach larw chrząszczy, zwłaszcza kózek (Cerambycidae).
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: okolice Poznania (Dorn 1919); «Prusy» (Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1896, Schilsky 1909, Borchmann 1910, Reitter 1911, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Kaszab 1969); Puszcza Białowieska: Białowieski Park Narodowy oddział 288C/318A (Kubisz i Szwałko 1994, Kubisz 1995d); Polska (Lucht 1987, Leśniak 1987); Polska północno-wschodnia (Muche 1985); «Prusy» (Koch K. 1989b)