Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cteniopus flavus (Scopoli, 1763)
Description in KFP (in Polish):
[tom 14]
Gatunek rozprzestrzeniony od północnych części Hiszpanii i Włoch aż po Grecję i Podole, w środkowej i północnej części Europy, wykazywany ponadto z Kaukazu, Azji Mniejszej i Syberii. W Polsce, choć nie znany jeszcze z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze. Zasiedla tereny nizinne i podgórza. Cykl rozwojowy dwuletni. Larwy żyją na nasłonecznionych miejscach, w glebie piaszczystej lub żwirowatej, rzadziej w gliniastej lub wapiennej. Postacie dojrzałe poławiano przeważnie w czerwcu i lipcu, pojedyncze osobniki jeszcze w sierpniu. Spotykano je na kwiatach roślin zielnych i bylin, niekiedy w dużej liczbie okazów na kwiatach roślin baldaszkowatych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1857, Lentz 1879, Brischke 1889, Seidlitz 1896, Horion 1956), Gdańsk (Burakowski*); Pojezierze Pomorskie (Seidlitz 1896, Zumpt 1931, Engel 1938, Horion 1956), Tleń woj. Bydgoszcz (Burakowski*); Pojezierze Mazurskie: Susz (Zaddach 1848, Lentz 1857, Horion 1956), Ostróda (Lentz 1879, Seidlitz 1896, Horion 1956), Orneta (Burakowski*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Osterloff 1885, Gerhardt 1890b, Riedel 1893, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1885, Burakowski 1982), Podkowa Leśna (Burakowski*); Dolny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1897g), Dunino (Burakowski*); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b), Oborniki Śląskie (Burakowski*); Górny Śląsk: Brzezie k. Raciborza (Kelch 1846, Roger 1856), Łubowice koło Raciborza (Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1890b), Kraków-Panieńskie Skały (Burakowski*); Wyżyna Małopolska: Sandomierz (Burakowski*); Góry Świętokrzyskie: Kielce (Burakowski*), Puławy (Burakowski*); Roztocze: góra Nart (Tenenbaum 1913); Beskid Zachodni: Szczyrk (Burakowski*); «Pomorze» (Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Burakowski 1976); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1853, Zebe G. 1853, Horion 1951); «Prusy Zachodnie» (Strübing 1860, Lentz 1879); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1829b, Seidlitz 1896, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Gerhardt 1890b)