Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Onthophagus (Onthophagus) nuchicornis (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Pospolity gatunek występujący prawie w całej Europie z wyjątkiem skrajnych krańców północnych, na wschód przez Azję Mniejszą i kraje kaukaskie sięgający do Syberii i Mongolii. Ponadto występuje we wschodniej części Ameryki Północnej, dokąd prawdopodobnie został zawleczony z Europy. W Polsce szeroko rozprzestrzeniony od Bałtyku aż po Tatry, ale stosunkowo rzadko wykazywany. Występuje na otwartych, nasłonecznionych miejscach, zwłaszcza na glebach piaszczystych, przeważnie w ekskrementach bydlęcych, rzadziej pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi i na padlinie. Postacie dorosłe po przezimowaniu pojawiają się od połowy kwietnia, nowe pokolenie ukazuje się w lipcu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie (Brischke 1887, Schmidt G. 1935, Engel 1938); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922, Myrdzik 1933, Mackiewicz 1971b), Wędrzyn koło Sulęcina, Zielona Góra (Stebnicka*); Nizina Mazowiecka: koło Warszawy (Hildt 1896), Świder koło Warszawy, Góra koło Nowego Dworu Mazowieckiego (Stebnicka*); Podlasie: Mielnik nad Bugiem (Stebnicka*); Puszcza Białowieska (Karpiński 1956); Dolny Śląsk: Legnica (Gerhardt 1888c); Wzgórza Trzebnickie: Wierusza (Stebnicka*); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Stefek 1939), Chełmek koło Chrzanowa, Jaworzno-Szczakowa (Stebnicka*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Lgocki 1908), Kraków-Przegorzały, Podgórki koło Krakowa, Ojców, okolice Częstochowy (Stebnicka*); Wyżyna Małopolska: Rytwiany (Varendorff 1917b); Wyżyna Lubelska: okolice Puław (Jakobson 1915b), Gródek koło Hrubieszowa (Stebnicka*); Roztocze (Nowicki M. 1870, Tenenbaum 1913), Łabunie koło Zamościa, Zwierzyniec (Stebnicka*); Nizina Sandomierska: okolice Tarnowa (Viertl 1872), Niepołomice (Kotula 1873), Kłaj koło Bochni, Horyniec koło Lubaczowa (Stebnicka*); Sudety Wschodnie: Lądek Zdrój (Stebnicka*); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Kotula 1874, Stebnicka 1976b), Nowy Sącz: Żegiestów, Tęgoborze (Stebnicka*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1937); Bieszczady (Stebnicka 1976b), Wetlina (Stebnicka*); Pieniny: Podłaźce, Sromowce Wyżnie (Stebnicka 1976b); Tatry (Nowicki M. 1873); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Stebnicka 1976); «Prusy» (Kugelann 1792, Illiger 1798, Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Sudety» (Stebnicka 1976b); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873)