Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pocadius striatus (Olivier, 1790)
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek rozpowszechniony prawie w całej Europie, w Fennoskandii docierający do skrajnych prowincji północnych; notowany poza tym z Kaukazu. W Polsce chrząszcz rzadko i sporadycznie spotykany, dane o rozmieszczeniu w niektórych krainach opierają się na znaleziskach sprzed przeszło stu lat, dlatego też wymagają one potwierdzenia nowymi materiałami. Larwy odbywają rozwój w grzybach purchawkowatych — Lycoperdaceae, gdzie też zimują. Postacie dojrzale spotyka się w lecie na purchawkach i innych grzybach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Habelmann 1854, Lentz 1879, Lüllwitz 1916); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Dorn 1919, Szulczewski 1922, Eichler W. 1930, Arnold 1938); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Bielany (Burakowski 1982); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1888); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1888); Górny Śląsk (Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1888, Stefek 1939); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska (Lgocki 1908); Roztocze (Nowicki M. 1870, Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Letzner 1859, Letzner 1871, Letzner 1888); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c); Tatry (Miller 1859b, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Reitter 1870b); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Nunberg 1976); «Pomorze» (Herbst 1783, Grouvelle 1913, Kniephof 1913); «Prusy» (Illiger 1801, Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1830e, Rendschmidt 1854, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1858); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Letzner 1888)

Uwagi:
«Pomorze»: terra typica! dla Nitidula aestiva Herbst i Pocadius ferrugineus var. rottrautae Knieph.