Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphodius (Limarus) maculatus Sturm, 1800
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek występujący głównie w środkowej i południowo-wschodniej części Europy, znany poza tym z Kaukazu i Armenii. W Polsce notowany z nielicznych rozproszonych stanowisk; występowanie na Pojezierzu Pomorskim wymaga potwierdzenia nowymi materiałami wobec wątpliwości A. Horiona (1958) o występowaniu omawianego gatunku w Wejherowie. Ogólnikowo bez podania stanowisk notowany z Mazowsza (M. Łomnicki 1913). Według Z. Stebnickiej (1976) wykazany ze Śląska Cieszyńskiego i Beskidu Śląskiego (Stebnicka 1976b) — wzmianki te opierały się na jednym okazie znalezionym na Równicy w roku 1884 (zbiór B. Kotuli). Dane o występowaniu w Górach Świętokrzyskich (Stebnicka 1976, 1976b) oparte były również na jednym okazie, złowionym na Łysicy w 1897 roku przez S. Stobieckiego. Wobec skąpego materiału dowodowego występowanie omawianego gatunku w Polsce wymaga dalszych badań. Spotykany od lipca do października, przeważnie na skrajach lasów i na polanach leśnych, głównie w ekskrementach dzikich zwierząt, zwłaszcza jeleni, saren i muflonów, rzadziej w odchodach bydła oraz w gnijących grzybach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 9 Pojezierze Pomorskie Wejherowo Lentz 1879
KFP 9 Nizina Mazowiecka Łomnicki M.A. 1913
KFP 9 Góry Świętokrzyskie Stebnicka 1976, Stebnicka 1976b
KFP 9 Góry Świętokrzyskie góra Łysica Stebnicka*
KFP 9 Sudety Wschodnie Letzner 1873, Letzner 1876, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1921, Pax 1921, Horion 1958
KFP 9 Beskid Zachodni Stebnicka 1976, Stebnicka 1976b
KFP 9 Beskid Zachodni góra Równica koło Ustronia Stebnicka*
KFP 9 Pieniny Roubal 1936c, Stebnicka 1976b
KFP 9 «Prusy» Schilsky 1888, Schilsky 1909
KFP 9 «Śląsk» Leder 1872, Kuhnt 1912, Horion 1951