Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphodius (Acrossus) rufipes (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozmieszczony w Holarktyce, zawleczony także do Ameryki Południowej i Afryki Południowej. W Europie dociera do skrajnych prowincji północnych Fennoskandii, a w środkowej części kontynentu występuje zwłaszcza w górach, na południe sięgając po Pireneje, południowy łuk Alp i Bałkan północny. W Polsce gatunek pospolity, zwłaszcza w pasie wyżyn i na pogórzu. Poławiany zwykle późnym latem i na jesieni w odchodach bydła i koni, rzadziej w ekskrementach dzikich zwierząt. Przylatuje do światła.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Karwno woj. Słupsk (Enderlein 1908), Koszalin (Lüllwitz 1916), Golczewo koło Kamienia Pomorskiego (Stebnicka*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Riedel 1893, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933), Wieruszów (Stebnicka*); Nizina Mazowiecka (Hildt 1896, Tenenbaum 1929); Podlasie: Białystok (Roubal 1910b), Mielnik nad Bugiem (Stebnicka*); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Karpiński 1956); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Stefek 1939), Rudy koło Raciborza (Stebnicka*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Eichler W. 1914), Podgórki koło Krakowa, Ojców, Dulowa koło Krzeszowic, okolice Częstochowy — kilka miejscowości (Stebnicka*); Wyżyna Małopolska: Kruszyna koło Radomska, Maszków koło Miechowa, Chęciny koło Kielc (Stebnicka*); Wyżyna Lubelska: okolice Puław (Jakobson 1915b), Gródek koło Hrubieszowa (Stebnicka*); Roztocze (Tenenbaum 1913), Łabunie koło Zamościa (Stebnicka*); Nizina Sandomierska (Jabłoński 1869), Szarów koło Bochni (Stebnicka*); Sudety Wschodnie: Gołogłowy koło Kłodzka (Stebnicka*); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Wachtl 1870, Stobiecki 1883, Pawłowski J. 1967); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Łomnicki M.A. 1886); Beskid Wschodni (Nowicki M. 1864, Trella 1937), Krosno, Krempna koło Krosna (Stebnicka*); Bieszczady: Wetlina (Stebnicka*); Pieniny (Stebnicka 1976b); Tatry (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1868, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1868b, Reitter 1870b); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Stebnicka 1976, Stebnicka 1976b); «Prusy» (Kugelann 1792, Illiger 1798, Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1858); «Karpaty» (Horion 1958)