Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphodius (Chilothorax) pictus Sturm, 1805
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek zamieszkujący głównie środkową część Europy, na zachód docierający izolowanymi stanowiskami do Francji północnej i środkowej, a na południe do Włoch i północnych części Półwyspu Bałkańskiego, notowany również z Afryki Północnej i Kaukazu. W Polsce chrząszcz nadzwyczaj rzadko spotykany, znany zaledwie z dwu krain. Występuje na terenach nizinnych i pagórkowatych, zarówno na wilgotnych i zimnych miejscach na pobrzeżach lasów, jak i na suchych, piaszczystych pastwiskach, w ekskrementach koni, owiec i jeleni oraz w nawozie wywiezionym ze stajni na pole. Poławiany wczesną wiosną i na jesieni.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Related publications:

Hildt L. F. 1896. Żuki czyli gnojowce krajowe. Pam. Fizyogr., Warszawa, 14 (III), str. 153-228, pl. V-Vll. – F. pdf icon

Hildt L. 1916. Uzupełnienia do opisu «Żuków Gnojowców krajowych». Pam. Fizyogr., Warszawa, 23 (II), str. 133-139. – F. pdf icon

Horion A. 1951. Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Tschechoslovakei) mit kurzen faunistischen Angaben. 1-2. Stuttgart, X + 536 str. – F.

Horion A. 1958. Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band VI: Lamellicornia (Scarabaeidae – Lucanidae). Überlingen-Bodensee, XXIII + 1-287, 339-343 str. – F.

Kleine R. 1940. Übersicht über die in Pommern gefundenen Käfer, die im Verzeichnis von Albert Lüllwitz nicht enthalten sind. Nebst einigen Bemerkungen über schon genannte Arten. Dohrniana, Stettin, 19, str. 3-28. – F. pdf icon

Kuhnt P. 1912. Illustrierte Bestimmungs-Tabellen der Käfer Deutschlands. Ein Handbuch zum genauen und leichten Bestimmen aller in Deutschland vorkommenden Käfer. Lieferung 2-16. Stuttgart, str. 65-1138, 10350 rys. – F, S: 13.

Łomnicki M. [A.]. 1913. Wykaz chrząszczów czyli Tęgopokrywych (Coleoptera) ziem polskich. (Catalogus coleopterorum Poloniae). Kosmos, Lwów, 38, str. 21–155. – F. pdf icon

Schmidt A. 1908. Zusammenstellung der bis 1906 beschriebenen Aphodiinen. Dtsch. Ent. Z., Berlin, Beilage zu 1907, IV + 141 str. – F.

Schmidt A. 1910. Aphodiinae. W: W. Junk i S. Schenkling, «Coleopterorum Catalogus», 19, 20. Berlin, 111 str. – F.

Schmidt G. 1935. Biologische und faunistische Beiträge zur Kenntnis der pommerschen Fauna unter besonderer Berücksichtigung der Käfer. Dohrniana, Stettin, 14, str. 101–121. – F.

Schmidt [W. L.]. 1840d. Revision der deutschen Aphodien-Arten. Z. Ent. Germar, Leipzig, 2, str. 83–175. – F, S: 9.

Stebnicka Z. 1976. Żukowate – Scarabaeidae. Grupa podrodzin: Scarabaeidae laparosticti. W: «Klucze do oznaczania owadów Polski», XIX, 28a. Warszawa, 139 str., 500 rys. – F.