Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphodius (Melinopterus) sphacelatus (Panzer, 1798)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozmieszczony w Afryce Północnej i prawie w całej Europie (z wyjątkiem skrajnych części północnych Fennoskandii), poza tym wykazywany z Kaukazu, Zakaukazia i północno-zachodniej części Azji. W Polsce gatunek pospolity, występujący nieraz razem z A. prodromus (Brahm), zarówno na niżu jak i w górach. Zasiedla różnego rodzaju ekskrementy, zwłaszcza bydła i koni, niekiedy także jest spotykany wśród rozkładających się szczątków roślinnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 9 Pobrzeże Bałtyku Puck Lentz 1857
KFP 9 Pojezierze Pomorskie Schmidt G. 1935, Schmidt G. 1936
KFP 9 Pojezierze Mazurskie Elk Stebnicka 1973
KFP 9 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Szulczewski 1922, Myrdzik 1933
KFP 9 Nizina Mazowiecka Hildt 1896, Tenenbaum 1923, Stebnicka 1973
KFP 9 Podlasie Mielnik nad Bugiem Stebnicka*
KFP 9 Puszcza Białowieska Karpiński 1949d, Karpiński 1956, Stebnicka 1973
KFP 9 Dolny Śląsk Schwarz i Letzner 1874, Letzner 1888, Gerhardt 1909e, Gerhardt 1910
KFP 9 Górny Śląsk Roger 1856, Stefek 1939, Haber 1957, Stebnicka 1973
KFP 9 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Łomnicki M.A. 1866, Lgocki 1908, Tenenbaum 1913, Stefek 1939, Stebnicka 1973
KFP 9 Wyżyna Małopolska Stebnicka 1973
KFP 9 Góry Świętokrzyskie Stebnicka 1973
KFP 9 Wyżyna Lubelska Jakobson 1915b, Stebnicka 1973
KFP 9 Roztocze Łabunie koło Zamościa Stebnicka*
KFP 9 Nizina Sandomierska Stebnicka 1973
KFP 9 Sudety Zachodnie Letzner 1888, Gerhardt 1910, Stebnicka 1973
KFP 9 Sudety Wschodnie Gołogłowy koło Kłodzka Stebnicka*
KFP 9 Beskid Zachodni Pawłowski J. 1967, Pawłowski J. 1968, Stebnicka 1973
KFP 9 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1937, Stebnicka 1973
KFP 9 Bieszczady Stebnicka 1976b
KFP 9 Pieniny Stebnicka 1976b
KFP 9 Tatry Nowicki M. 1873
KFP 9 Polska Łomnicki M.A. 1913, Tenenbaum 1923, Stebnicka 1976, Stebnicka 1976b
KFP 9 «Pomorze» Horion 1958
KFP 9 «Prusy» Lentz 1879
KFP 9 «Śląsk» Weigel 1806, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1909, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913
KFP 9 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884
KFP 9 «Galicja Zachodnia» Nowicki M. 1873
KFP 9 «Karpaty» Nowicki M. 1873