Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphodius (Amidorus) obscurus (Fabricius, 1792)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek zamieszkujący obszary górskie w środkowej i południowej części Europy, w Azji Mniejszej i na Kaukazie; w Alpach szwajcarskich występuje na wysokościach od około 1200 do 2500 m n.p.m. Występowanie w Polsce winno być potwierdzone nowymi materiałami, gdyż notowany jest jedynie z jednego stanowiska. Poławiany od czerwca do września na pastwiskach i halach, górskich w ekskrementach owiec, kóz i kozic.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Beskid Zachodni: Wisła (Stefek 1939, Stebnicka 1976); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1958); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Hildt 1896); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884); «Beskidy» (Horion 1951)