Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphodius (Oromus) corvinus Erichson, 1848
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek zamieszkujący nizinne obszary leśne oraz górzyste w Europie środkowej i w północnej części Europy południowej. W Polsce na ogół rzadko i sporadycznie spotykany. Z. Stebnicka (1976, 1976b) podaje, że był wykazany z Babiej Góry i okolic Krakowa — dane te oparte były jednak na materiałach niepublikowanych (Z. Stebnicka*). Łowiony w kwietniu i maju oraz we wrześniu i październiku w ekskrementach dzikich zwierząt, zwłaszcza jeleni, niekiedy także wśród rozkładających się szczątków roślinnych oraz w odchodach bydła, koni i owiec.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 9 Dolny Śląsk Kolbe W. 1907, Kolbe W. 1914, Gerhardt 1910, Scholz R. 1915b, Polentz 1939b
KFP 9 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Dulowa koło Krzeszowic, Las Wolski koło Krakowa, Czajowice koło Ojcowa Stebnicka*
KFP 9 Sudety Zachodnie Gerhardt 1876d, Gerhardt 1902, Gerhardt 1910, Letzner 1888, Kolbe W. 1907
KFP 9 Sudety Wschodnie Kolbe W. 1914, Scholz R. 1929f, Polentz 1937, Horion 1958
KFP 9 Beskid Zachodni Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1888
KFP 9 Beskid Zachodni Babia Góra-Markowe Szczawiny Stebnicka*
KFP 9 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1937
KFP 9 Pieniny Trzy Korony Stebnicka 1976b
KFP 9 «polska strona Karpat» Paszcza Białowieska Karpiński 1949d, Karpiński 1956
KFP 9 Polska Łomnicki M.A. 1913
KFP 9 «Śląsk» Kuhnt 1912, Polentz 1943, Horion 1951
KFP 9 «Beskidy» Horion 1958

Uwagi:
Dolny Śląsk: Raszowa woj. Legnica — locus typicus! dla Aphodius corvinus ab. rufipennis R. Soholz;