Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Diastictus vulneratus (Sturm, 1805)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozmieszczony głównie w Europie Wschodniej i Środkowej, na północ docierający do południowych części Anglii i Szwecji, na zachód do Francji północnej i środkowej, a na południe do Włoch i Półwyspu Bałkańskiego, wykazywany także z Syberii Zachodniej. W Polsce znany z nielicznych, rozproszonych stanowisk. Występuje na obszarach nizinnych i w niższych położeniach górskich. Zasiedla głównie gleby piaszczyste, rzadziej margliste. Poławiany od kwietnia do lipca oraz pojedynczo na jesieni, wśród rozkładających się szczątków roślinnych i pod kamieniami. Bionomia nie znana.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916), Gdańsk (Horion 1958); Pojezierze Pomorskie (Schmidt G. 1935, Kleine 1940, Horion 1958); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Koerth 1916b, Szulczewski 1922, Riabinin 1952, Horion 1958); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Bielany (Hildt 1896); Dolny Śląsk (Letzner 1888, Gerhardt 1904, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Horion 1958); Wyżyna Lubelska: Puławy (Jakobson 1915b); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1937); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Stebnicka 1976); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Dommer 1850, Lentz 1857, Horion 1951); «Prusy Zachodnie» (Horion 1958); «Śląsk» (Zebe G. 1852, Kuhnt 1912, Horion 1951)