Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Omaloplia ruricola (Fabricius, 1775)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek europejski, rozprzestrzeniony od Anglii i Francji do okolic Leningradu i Nowogrodu, na południe sięgający do Hiszpanii północnej, Włoch środkowych i północnej części Półwyspu Bałkańskiego. W Polsce występuje prawdopodobnie w całym kraju prócz wysokich gór, ale brak dotychczas udokumentowanych danych z niektórych krain. Występuje na suchych zboczach trawiastych, pobrzeżach lasów, polach uprawnych i łąkach. Zimuje w stadium larwy. Postacie dorosłe poławiane są od maja do września na krzewach i roślinach zielnych, również w czasie lotów.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Braniewo (Siebold 1847, Lentz 1857, Lentz 1879); Pojezierze Pomorskie (Zumpt 1931, Schmidt G. 1935, Schmidt G. 1936, Kleine 1940, Horion 1958); Pojezierze Mazurskie: Ełk (Horion 1958); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Riedel 1892, Riedel 1893, Szulczewski 1922, Horion 1958); Nizina Mazowiecka: Kaczy Dół koło Warszawy (Tenenbaum 1929); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1889, Müller E. 1894, Gerhardt 1898, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1852, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910, Polentz 1938); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojców (Waga 1857), Kawodrza koło Częstochowy (Lgocki 1908); Wyżyna Lubelska (Jakobson 1915b, Honczarenko 1962, Grądziel 1968); Roztocze: Ulów woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Wschodnie (Kelch 1852, Zebe G. 1852, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1889, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni: Rytro, Żegiestów (Stebnicka 1976b); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1937); Pieniny: Krościenko (Stebnicka 1976b); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Stebnicka 1978); «Prusy» (Kugelann 1792, Zebe G. 1852); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Wschodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1889)