Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sinodendron cylindricum (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek zamieszkujący prawie w całej Europie z wyjątkiem skrajnych prowincji północnych Fennoskandii i południowej części Półwyspu Iberyjskiego, podawany także z Kaukazu i Syberii Zachodniej. W Polsce występuje od północnej części kraju aż do Tatr, jednak dotychczas nie znany z Podlasia, Wyżyny Małopolskiej i Kotliny Nowotarskiej. Żyje na terenach nizinnych i górzystych aż do strefy subalpejskiej. Cykl rozwojowy trwa dwa lata i może się przedłużyć o jeden rok. Larwy żerują głównie w biało, rzadziej żółto lub czerwono butwiejącym drewnie wskutek destrukcyjnej działalności określonych grzybów. Zasiedlają martwe lub obumierające pnie wszystkich gatunków drzew liściastych, nie omijają również drzew owocowych. Drążą dość głębokie chodniki w twardym, niezbyt wilgotnym drewnie. Przepoczwarczenie następuje pod koniec lata i wczesną jesienią. Postacie dorosłe prowadzą skryty sposób życia, znajdowane są w ciągu całego roku, przeważnie w niewielkiej liczbie osobników.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Schmidt C.O.F.G. 1839, Lüllwitz 1916, Czubiński i Urbański 1951, Pawłowski J. 1961, Capecki 1969, Capecki 1973); Pojezierze Pomorskie (Schultze 1869, Schultze 1880, Pawłowski J. 1961, Capecki 1969); Pojezierze Mazurskie (Pawłowski J. 1961, Capecki 1969); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922, Urbański 1930); Nizina Mazowiecka: Golądkowo koło Pułtuska (Nowakowski*); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d, Pawłowski J. 1960, Pawłowski J. 1961, Burakowski 1962, Okołów 1968b, Michalewicz i Okołów 1970); Dolny Śląsk (Kelch 1846, Letzner 1888, Capecki 1969); Wzgórza Trzebnickie: Skarszyn koło Trzebnicy (Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Nowotny 1922k, Capecki 1969); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908, Capecki 1969), Kraków-Las Wolski (Capecki 1969); Góry Świętokrzyskie (Szujecki 1958b, Ćmak 1960, Pawłowski J. 1961, Capecki 1969); Wyżyna Lubelska: Puławy (Jakobson 1915b, Wiąckowski 1957b); Roztocze (Tenenbaum 1913, Capecki 1969); Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870); Sudety Zachodnie (Zeller 1841, Letzner 1871, Letzner 1888, Capecki 1969); Sudety Wschodnie: Wronka (Scholtz 1844); Beskid Zachodni (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Wachtl 1870, Letzner 1871, Letzner 1888, Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Stobiecki 1883, Gerhardt 1910, Stefek 1939, Pawłowski J. 1961, Pawłowski J. 1963, Pawłowski J. 1967, Capecki 1969); Beskid Wschodni (Nowicki M. 1864, Trella 1937, Capecki 1969); Bieszczady (Capecki 1969); Pieniny (Capecki 1969); Tatry (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Szymczakowski 1962b, Capecki 1969); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Dominik 1955b); «Prusy» (Kugelann 1792, Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1829b, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Nowicki M. 1865); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871)