Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozmieszczony w Europie południowej i środkowej oraz w południowej części Europy północnej, wykazywany ponadto z Azji Mniejszej i Maroka. W Polsce występuje głównie na terenach nizinnych, w miarę posuwania się na południe kraju jest rzadziej spotykany. Występuje na niżu i na podgórzach, w południowej części Europy również w górach do wysokości około 1500 m n.p.m. Cykl rozwojowy w sprzyjających warunkach trwa trzy lata, ale może być przedłużony do czterech lat. Larwy żerują w przegrzybiałym drewnie, zwłaszcza biało butwiejącym — w pniakach oraz w korzeniach i przyziemnych częściach pni chorych drzew liściastych wszystkich gatunków. Postacie dorosłe wykluwają się z poczwarki w sierpniu, przezimowują w komorze poczwarkowej ukazując się na zewnątrz w maju i mogą przeżywać do sierpnia. Spotykane są na wyciekającym soku z drzew, w szczelinach pni i pod obluźnioną korą oraz żerujące na starszych, suchych, białych owocnikach huby — żagwi siarkowej (Polyporus sulfureus (Bull.) Fr.).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916, Pawłowski J. 1961, Capecki 1969); Pojezierze Pomorskie (Schultze 1869, Schultze 1880, Enderlein 1908, Anonim 1912, Schmidt G. 1936, Griep 1939, Pawłowski J. 1961), Siecino koło Drawska Pomorskiego (Stebnicka*); Pojezierze Mazurskie: Wąbrzeźno (Albien 1905); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1888, Schumann 1904, Tumm 1904, Albien 1905, Gerhardt 1910, Koerth 1916b, Szulczewski 1922, Gruhl 1933, Myrdzik 1933, Kak 1949), Poznań-Sołacz (Stebnicka*); Nizina Mazowiecka (Pawłowski J. 1961, Burakowski 1962); Puszcza Białowieska (Karpiński 1949d); Dolny Śląsk (Kelch 1846, Kelch 1871, Kelch 1888, Müller E. 1894, Gerhardt 1897g, Gerhardt 1898, Gerhardt 1910, Kak 1949); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Wyżyna Lubelska (Jakobson 1915b); Roztocze (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870), Kotowa Wola woj. Tarnobrzeg (Jachno 1880); Sudety Zachodnie (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1937, Trella 1939b); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Dominik 1955b); «Prusy» (Kugelann 1792, Siebold 1847, Lentz 1853, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Letzner 1854b, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1910)