Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Trox sabulosus (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Pospolity gatunek obejmujący zasięgiem prawie całą Europę i Syberię (z wyjątkiem skrajnych prowincji północnych), znany również z Korei. W Polsce rzadko notowany, przy tym wiele danych o rozmieszczeniu pochodzi sprzed kilkudziesięciu, a nawet stu lat, wymagają więc one potwierdzenia nowymi materiałami. Występuje na obszarach nizinnych i pagórkowatych, zwłaszcza na suchych terenach piaszczystych skąpo porośniętych niską roślinnością. Żeruje na suchych trupach i strzępach martwych zwierząt, jak stare kości, skóra, kopyta oraz na wypluwkach ptaków. Poławiany przeważnie wiosną i latem. Obserwowano loty w godzinach popołudniowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: okolice Koszalina (Labler 1920); Pojezierze Pomorskie (Lüllwitz 1916, Schmidt G. 1935); Pojezierze Mazurskie: Susz (Dohrn 1882); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1889, Koerth 1916b, Szulczewski 1922); Podlasie: Mielnik nad Bugiem (Stebnicka*); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1889); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Letzner 1889); Górny Śląsk (Kelch 1846, Kelch 1852, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1889); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Skały Panieńskie (Kulczyński W. 1873), Podgórki koło Krakowa (Stebnicka*); Wyżyna Małopolska (Hildt 1896), Rytwiany (Varendorff 1917b); Wyżyna Lubelska: okolice Puław (Jakobson 1915b); Roztocze: Panasówka woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: Zarzecze (Łomnicki M.A. 1886), Jarosław (Stebnicka*); Sudety Zachodnie: Kotlina Jeleniogórska (Letzner 1871, Letzner 1889); Beskid Wschodni (Trella 1937); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Kugelann 1792, Illiger 1798, Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)