Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cyphon coarctatus Paykull, 1799
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozprzestrzeniony prawie w całej Europie, na północy docierający do koła podbiegunowego; w południowej i środkowej części kontynentu należy do najczęściej spotykanych gatunków omawianego rodzaju. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk. Zamieszkuje pobrzeża różnego typu wód z wyjątkiem silnie kwaśnych torfowisk.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin i Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Wejherowo (Lentz 1879), Kartuzy (Grentzenberg 1896); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Stary Tomyśl i Paproć (Kadłubowski i Czalej 1962); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Częstochowy (Lgocki 1908); Sudety Zachodnie (Harnisch 1925, Skwarra 1929); Sudety Wschodnie: góra Biskupia Kopa (Kelch 1846, Roger 1856); Beskid Zachodni: Ustroń (Kelch 1846, Roger 1856), Cieszyn (Wanka 1917b); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Łomnicki M.A. 1886); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1925b); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1873); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857); «Śląsk» (Weigel 1806, Letzner 1871, Letzner 1889, Leder 1872, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Kolbe W. 1913); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884); «gubernia piotrkowska» (Jakobson 1913)