Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Simplocaria (Simplocaria) metallica (Sturm, 1807)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek boreałno-alpejski, rozsiedlony aż do najdalszych krańców w Europie północnej oraz w górach Europy środkowej, gdzie jest jednak nadzwyczaj rzadko spotykany. W Polsce pewne stanowiska są na obszarze górzystym w południowej części kraju. Omyłkowo wykazany z Dąbrówna na Pojezierzu Mazurskim (Lentz 1879) na podstawie błędnego oznaczenia Porcinolus murinus (Fabr.) (Czwalina, 1885). O występowaniu w Prusach wątpi A. Horion (1955). Inne dane z Wybrzeża Bałtyku opierają się głównie na znaleziskach sprzed przeszło stu lat i dlatego wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Bionomia słabo poznana; poławiany wśród mchów i kępek trawy.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.