Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Heterocerus (Littorimus) pruinosus Kiesenwetter, 1851b
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozmieszczony w południowej i środkowej części Europy, podawany ponadto z Syberii Zachodniej. W Polsce znany z nielicznych miejscowości w południowej części kraju. Występuje na szlamisto-piaszczystych pobrzeżach wód na terenach nizinnych i w niższych położeniach górskich.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk (Reitter 1911, Kolbe W. 1913, Kolbe W. 1919); Górny Śląsk: Przezchlebie (Lgocki 1908, Kolbe W. 1927, Horion 1955); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Potok Złoty woj. Częstochowa (Lgocki 1908); Beskid Zachodni: koło Cieszyna (Wanka 1915), Zubrzyca Górna (Kowalczyk 1972); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1928); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1955); «Śląsk» (Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «gubernia piotrkowska» (Jakobson 1915)