Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Rhizophagus (Rhizophagus) picipes (Olivier, 1790)
Opis w KFP:
[tom 12]
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony na nizinnych i pagórkowatych terenach w całej prawie Europie, na północ docierając do Finlandii i południowej Szwecji, a na południe do Hiszpanii, północnych Włoch, Chorwacji i Bośni; najdalej na wschód wysuniętymi stanowiskami są Jarosławl i Kazań (ZSRR). W Polsce rzadko i sporadycznie spotykany, notowany z nielicznych stanowisk w różnych częściach kraju. Zasiedla drzewa liściaste rosnące na stanowiskach wilgotnych głównie w pobliżu rzek i jezior. Występuje przeważnie pod odstającą korą z wyciekającym sokiem z pni, w hubach i żerowiskach korników — nieparka pospolitego - Xyleborus dispar (Fabr.) i roztoczka bukowca — Taphrorychus bicolor (Herbst) oraz rytla — Hylecoetus Latr. (Lymexylonidae). Pojedynczo spotykany również wśród rozkładających się szczątków roślinnych, w pryzmach kompostowych i pod napływkami.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Pobrzeże Bałtyku (Helm 1901, Lüllwitz 1916, Pawłowski J. 1966); Pojezierze Mazurskie (Zaddach 1848, Lentz 1857, Lentz 1879, Okołów 1963); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933); Puszcza Białowieska (Okołów 1970); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1888, Gerhardt 1909e); Wzgórza Trzebnickie: koło Międzyborza (Letzner 1888); Górny Śląsk (Kelch 1852, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1888); Roztocze: Podlesie woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie: Karkonosze (Pfeil 1866), Jelenia Góra (Letzner 1888); Sudety Wschodnie: Góry Kłodzkie (Gerhardt 1909, Gerhardt 1909e, Gerhardt 1910); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Nunberg 1967); «Prusy» (Kugelann 1794, Siebold 1847, Zebe G. 1852, Horion 1960); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1888); «Śląsk» (Weigel 1806, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Horion 1960); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Karpaty Wschodnie» (Miller 1868); «Beskidy» (Reitter 1878b); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Wsehodnia» (Nowicki M. 1873)