Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Potamophilus acuminatus (Fabricius, 1792)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozmieszczony głównie w Europie środkowej, na zachód docierający do Francji wschodniej i Hiszpanii północno-wschodniej, a na południe do Włoch północnych i Siedmiogrodu. Wszędzie znany z nielicznych stanowisk i przeważnie sporadycznie spotykany. W Polsce chrząszcz rzadki, łowiony na nielicznych stanowiskach w czterech tylko krainach. Zamieszkuje tereny nizinne i niższe położenia górskie. Występuje w szybko płynących strumieniach i rzekach, przeważnie na roślinach wodnych i zanurzonych drzewach, niekiedy również na pobrzeżach wód pod kamieniami oraz w gnijących pniach i pniakach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schilsky 1888, Szulczewski 1922); Nizina Mazowiecka (Hildt 1907, Hildt 1914); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1885, Leder 1872, Fein i Haase 1881, Gerhardt 1910, Horion 1955), Szczepanów koło Środy Śląskiej (Więźlak*); Beskid Wschodni: Prałkowce koło Przemyśla (Trella 1928); Polska (Łomnicki M.A. 1913); Polska Południowa (Horion 1955); «Śląsk» (Seidlitz 1888, Kuhnt 1912, Jakobson 1913, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886)