Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Esolus angustatus (Müller, 1821)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozprzestrzeniony w południowej i środkowej części Europy oraz na Kaukazie, wszędzie występujący lokalnie i nie często spotykany. W Polsce chrząszcz bardzo rzadki, znany z pięciu krain południowych. Z uwagi na wymagania środowiskowe dane o występowaniu w okolicy Warszawy wydają się być niewiarygodne. Zamieszkuje podgórza i niższe położenia górskie. Żyje w małych, zimnych strumieniach górskich, również w potokach leśnych oraz w źródłach i rozlewiskach. Poławiany przeważnie na kamieniach i wśród mchów wodnych, najczęściej w strefie występowania pstrąga.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Czarna Struga koło Warszawy (Hildt 1907); Sudety Zachodnie (Kiesenwetter i Märkel 1846, Kiesenwetter i Märkel 1847, Pfeil 1866, Gerhardt 1870b, Gerhardt 1910, Letzner 1871, Letzner 1885, Koltze 1873, Kolbe W. 1892, Tomaszewski 1932, Horion 1955); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1885, Tomaszewski 1932, Horion 1955), Lądek Zdrój (Więźlak*); Beskid Zachodni (Letzner 1871, Letzner 1885, Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Stobiecki 1883, Gerhardt 1910, Sowa 1965, Pawłowski J. 1967), Leszna Górna koło Cieszyna (Więźlak*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1928); Bieszczady: Bereżki, Wołosate, Wetlina, potok Zwór (Więźlak*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1955); «Śląsk» (Erichson 1847, Sturm I.H.C.F. 1857, Seidlitz 1888, Bach 1893, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Sudety» (Pax 1921)

Uwagi:
Nizina Mazowiecka: Stanowisko wątpliwe