Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Esolus parellelepipedus (Müller, 1806)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek występujący na pogórzu i w niższych położeniach górskich w południowej i środkowej części Europy, notowany poza tym z Wysp Brytyjskich, Belgii i Holandii. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w sześciu krainach południowych, przy tym większość danych o rozmieszczeniu oparta jest na znaleziskach sprzed przeszło stu lat. Występuje w małych zimnych strumieniach górskich i leśnych. Postacie dorosłe poławiane głównie w lipcu i sierpniu na kamieniach i mchach wodnych, zwłaszcza w strefie żerowania lipienia i pstrąga.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk (Gerhardt 1866, Gerhardt 1910, Leder 1872); Górny Śląsk: Ligota Wielka (Drescher 1928); Sudety Zachodnie (Scholtz 1844b, Gerhardt 1866, Gerhardt 1910, Letzner 1871, Letzner 1885, Leder 1872), Góry Izerskie (Więźlak*); Sudety Wschodnie (Scholtz 1844b, Letzner 1871, Letzner 1885), Kłodzko (Więźlak*); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Sowa 1965, Pawłowski J. 1967); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1928); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1955); «Śląsk» (Seidlitz 1888, Kuhnt 1912, Jakobson 1915, Horion 1955); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)