Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Esolus pygmaeus (Müller, 1806)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozmieszczony głównie w środkowej i południowej części Europy, na zachód docierający do Belgii, Francji i Szwajcarii, notowany również z Maroka. W Polsce należy do rzadkości; notowany z nielicznych, rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju. Zasiedla większe strumienie i mniejsze rzeki na podgórzach i w niższych położeniach górskich w strefie występowania lipienia i brzany. Spotykany zarówno w wodzie na kamieniach i wśród mchów wodnych, jak również, na pobrzeżach wód w piasku, pod kamieniami i napływkami w strefie zalewu i rozprysku wody.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Helm 1882, Lentz 1886); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Grochów, Czarna Struga koło Warszawy (Hildt 1914); Dolny Śląsk (Gerhardt 1866, Gerhardt 1910, Letzner 1871, Letzner 1886, Horion 1955); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1866, Gerhardt 1910, Letzner 1871, Letzner 1886, Kolbe W. 1892); Beskid Zachodni: Cieszyn (Wanka 1927); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Reitter 1911); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Jakobson 1915, Horion 1951); «Beskidy» (Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1886, Gerhardt 1910)