Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Limnius muelleri (Erichson, 1847)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozsiedlony w zachodniej i środkowej części Europy, przy tym w obszarze rozmieszczenia w miarę posuwania się na północ i wschód coraz rzadziej spotykany. W Polsce chrząszcz nadzwyczaj rzadki, notowany jedynie z pojedynczych stanowisk w trzech krainach. Występowanie na Pojezierzu Mazurskim wymaga potwierdzenia nowymi materiałami, gdyż dane z tego obszaru oparte są na chrząszczach znalezionych przed przeszło stu laty i nie zachowanych w zbiorach muzealnych. Występuje na obszarach nizinnych i pagórkowatych w nasłonecznionych wodach jezior, rzek i większych strumieni. Poławiany również, zwłaszcza wieczorem, na niskich roślinach nadbrzeżnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Pożarki koło Kętrzyna (Lentz 1866, Lentz 1879, Horion 1955); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Dębniki (Rybiński 1897); Beskid Zachodni: Wielka Puszcza (Sowa 1965); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1955); «Prusy» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Reitter 1911, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1888, Horion 1955); «Beskidy» (Kolbe W. 1913)