Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Limnius opacus Müller, 1806
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek zamieszkujący Europę południową oraz południową część Europy środkowej, notowany ponadto z Afryki Północnej i Azji Mniejszej. W Polsce znany z pojedynczych stanowisk, przy tym większość danych o rozmieszczeniu jest oparta na znaleziskach z ubiegłego stulecia. Występowanie u nas, a zwłaszcza w części północnej kraju wymaga potwierdzenia, gdyż według A. Horiona (1955) wszystkie dane z byłych Prus są wątpliwe, a ze Śląska brak jest okazów dowodowych. Zasiedla zimne wody w strumieniach na obszarach pagórkowatych i górzystych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1857, Lentz 1879, Węgrzecki 1932, Horion 1955); Pojezierze Pomorskie: Wejherowo (Lentz 1879, Horion 1955); Dolny Śląsk (Gerhardt 1866, Gerhardt 1910, Letzner 1871, Leder 1872); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojców (Eichler W. 1914); Sudety Zachodnie (Kiesenwetter i Märkel 1846, Kiesenwetter i Märkel 1847, Bach 1849, Zebe G. 1852, Letzner 1871, Letzner 1885, Leder 1872, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Hildt 1914, Wanka 1920); «Prusy» (Schilsky 1888, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1888); «Śląsk» (Seidlitz 1888, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1885, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1927)