Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Limnius volcmari (Panzer, 1793)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Pospolity gatunek rozpowszechniony w całej Europie. W Polsce notowany głównie z południowej części kraju; nieliczne dane o rozmieszczeniu w obszarze północnym pochodzą przeważnie z ubiegłego stulecia. Występuje głównie na obszarach górzystych i na podgórzach, rzadziej na terenach nizinnych. Żyje w potokach górskich i leśnych, zwłaszcza w ich środkowym i górnym biegu aż do źródeł. Poławiany przeważnie na kamieniach i wśród mchów wodnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lentz 1879, Węgrzecki 1932); Pojezierze Pomorskie: Wejherowo (Lentz 1879); Pojezierze Mazurskie: Ostróda (Lentz 1857), Wigry (Demel 1924); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Ostrowite koło Głuska (Więźlak*); Wyżyna Małopolska: Wojciechów woj. Kielce, Sulejów (Więźlak*); Roztocze: Hamernia woj. Zamość (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie (Schilling 1831, Gerhardt 1866, Gerhardt 1910, Letzner 1871, Letzner 1885, Kolbe W. 1892, Tomaszewski 1932); Sudety Wschodnie (Scholtz 1844b, Letzner 1885, Gerhardt 1910); Beskid Zachodni (Stobiecki 1883, Hildt 1914, Pawłowski J. 1967, Kowalczyk 1972); Beskid Wschodni: Turnica koło Przemyśla (Trella 1928); Bieszczady: Bereżki, Wołosate, potok Zwór (Więźlak*); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Horion 1951, Horion 1955); «Śląsk» (Weigel 1806, Kuhnt 1912, Wanka 1927); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Sudety» (Pax 1921); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871)