Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Oulimnius troglodytes (Gyllenhal, 1827)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozprzestrzeniony od Anglii i Szkocji południowej, Danii i Szwecji południowej przez całą Europę środkową aż do Hiszpanii i Włoch. Wszędzie zaliczany do wielkich rzadkości. W Polsce notowany tylko z trzech izolowanych stanowisk, przy tym o dawnych danych z Pucka i byłych Prus wątpi A. Horion (1955). Również G. Czwalina (1888) określa ten gatunek z listy chrząszczy pruskich. Zamieszkuje głównie tereny nizinne. Występuje na roślinności w jeziorach i zbiornikach torfowiskowych oraz w ich bliskim otoczeniu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Puck (Lentz 1879, Łomnicki M.A. 1913), okolice Pucka (Węgrzecki 1932); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojcowski Park Narodowy — Potok Sąspówka (Szczęsny 1968); Beskid Zachodni: Krynica (Hildt 1914); «Prusy» (Schilsky 1888, Reitter 1911)