Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Oulimnius tuberculatus (Müller, 1806)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Szeroko rozmieszczony gatunek od Wysp Brytyjskich i skrajnych prowincji północnych Fennoskandii aż do Hiszpanii północnej i Włoch. W Polsce, choć nieznany jeszcze z wielu krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Zamieszkuje tereny nizinne i podgórza, gdzie występuje w jeziorach, rzekach i większych strumieniach. Poławiany wśród mchów porastających kamienie, a nawet w bystrym nurcie rzeki i w górnej części litoralu jeziora.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk-Oliwa (Czwalina 1885), Kołobrzeg (Więźlak*); Pojezierze Pomorskie: Pruszcz Gdański, Sępolno Małe koło Bobolic (Więźlak*); Pojezierze Mazurskie (Lentz 1866, Lentz 1879), Giby woj. Suwałki (Więźlak*); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: jezioro Kierskie koło Poznania (Krach 1933); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1885, Gerhardt 1910, Drescher 1928); Wyżyna Małopolska: Wojciechów woj. Kielce (Więźlak*); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1866, Gerhardt 1870b, Gerhardt 1910, Pfeil 1866, Letzner 1871, Letzner 1885, Kolbe W. 1892, Tomaszewski 1932), Jawor (Więźlak*); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1852, Letzner 1885, Tomaszewski 1932); Beskid Zachodni (Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Hildt 1914, Wanka 1927, Sowa 1965, Pawłowski J. 1967); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Horion 1955); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Sudety» (Pax 1921); «Beskidy» (Reitter 1878b); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Gerhardt 1910)