Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Stenelmis canaliculata (Gyllenhal, 1808)
Description in KFP (in Polish):
[tom 9]
Gatunek rozprzestrzeniony w Europie Środkowej i otaczających ją, krajach, notowany również z dwu południowych prowincji Szwecji. Z Polski notowany przed przeszło 60 laty jedynie z dwu stanowisk i od tego czasu powtórnie nie obserwowany. Ogólnikowa wzmianka M. Łomnickiego (1913) o występowaniu w Polsce opierała się na stanowisku leżącym obecnie poza naszymi granicami (Kamieniec Podolski, Ukr. SRR). Również doniesienie L. Hildta (1914) o znalezieniu omawianego gatunku przez A. Kocyana w Orawicy odnosi się do miejscowości leżącej na Orawie po strome słowackiej. Występuje w szybko bieżących wodach oraz w ich sąsiedztwie, zwłaszcza w strefie zalewu i rozprysku, pod kamieniami, na roślinach nadbrzeżnych i zanurzonych w wodzie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Beskid Zachodni: Barania Góra (Hildt 1914); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Hildt 1914); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1955)