Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Brachytarsus nebulosus (Forster, 1771)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek rozprzestrzeniony prawie w całej Europie oprócz obszarów północnych Fennoskandii, na wschód sięgający po Syberię. W Polsce występuje od Bałtyku aż po Tatry, nie notowany jednak jeszcze z niektórych krain. Postacie dojrzałe spotykane na drzewach, iglastych i liściastych. Larwy drapieżne, żerują na czerwcach (Coccoidea), gatunkach z rodziny tarczników (Diaspididae), żyjących na drzewach liściastych i iglastych, zwłaszcza na świerku.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1916); Pojezierze Mazurskie: Puszcza Piska — Szeroki Bór (Nunberg 1976c); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1904, Schumann 1908, Szulczewski 1922, Myrdzik 1933); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1882, Obarski 1960b, Obarski 1961b, Koślińska 1963); Podlasie: okolice Sokołowa Podlaskiego (Obarski 1960b); Dolny Śląsk (Kelch 1846, Kolbe W. 1927), Gliwice, Górki Śl. koło Raciborza (Kuśka*); Górny Śląsk (Ratzeburg 1837, Kelch 1846, Roger 1856, Kolbe W. 1921b, Stefek 1939, Kuśka 1982, Cmoluch 1989); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Haber 1952, Haber 1957), Ojców (Kuśka*); Wyżyna Małopolska (Lgocki 1908, Koślińska 1963); Wyżyna Lubelska: Lublin, Jaszczów i Milejów koło Lublina (Cmoluch 1989); Roztocze (Tenenbaum 1918, Tenenbaum 1923); Sudety Zachodnie: okolice Dusznik Zdroju (Harnisch 1925); Sudety Wschodnie: Stronie Śląskie, rezerwat Przyłęk koło Nysy (Kuśka*); Beskid Zachodni (Stobiecki 1883, Wanka 1927, Stefek 1939, Koślińska 1963, Pawłowski J. 1967, Kuśka 1982), Barania Góra, Skoczów (Kuśka*); Kotlina Nowotarska: Zakopane (Kuśka*); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930c); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1873), dolina Chochołowska (Kuśka*); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1829b, Schilling 1841, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873)