Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phloeotribus rhododactylus (Marsham, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek zamieszkujący zachodnią, południową i środkową część Europy, notowany ponadto z Danii oraz ze Szwecji. W Polsce kornik ten jest rzadko spotykany, notowany tylko z pięciu krain południowych. Jako rośliny żywicielskie podawane są: żarnowiec miotlasty — Sarotamnus scopiarius L. (Wimm.), kolcolist zachodni — Ulex europaeus L. oraz gatunki należące do rodzajów janowiec — Genista L. i szczodrzeniec — Cytisus L. Żerowisko jedno-lub dwuramienne. Chodniki larwalne przebiegają wzdłuż włókien, głęboko w drewnie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.