Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phloeosinus thujae (Perris, 1855)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek występujący w środkowej i południowej części Europy, notowany ponadto z Anglii, Azji Mniejszej, Kaukazu i Algierii. W Polsce kornik jałowcowiec znany jest z nielicznych rozproszonych stanowisk w różnych częściach kraju. Na ogół rzadko spotykany, tylko z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej częściej notowany. Głównym żywicielem jest jałowiec, rzadziej inne gatunki drzew i krzewów iglastych zaaklimatyzowanych w Europie, na przykład sekwoja, tuja i żywotnik wschodni. Opada strzały i gałęzie. Chodnik macierzysty z wyraźną komorą godową, dwu- lub trójramienny, podłużny, jedno ramię przebiega w górę, a w dół jedno albo dwa ramiona. Larwy przed przepoczwarczeniem wgryzają się głęboko w drewno, gdzie budują komorę poczwarkową. Rójka chrząszczy następuje w lipcu-sierpniu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Woliński Park Narodowy (Kiełczewski i Wiśniewski 1979, Kiełczewski i Wiśniewski 1984); Pojezierze Pomorskie: nadleśnictwo Lędyczek (Kinelski i Szujecki 1959, Nunberg 1960); Pojezierze Mazurskie (Nunberg 1954, Nunberg 1960); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Gerhardt 1905b, Gerhardt 1905d, Varendorff 1905, Torka 1906, Torka 1907, Trédl 1907, Meyer 1909, Gerhardt 1910, Kleine 1912b, Torka 1912, Łomnicki M.A. 1913, Szulczewski 1922, Kozikowski i Nunberg 1925, Kéler 1927, Szatas 1933, Kuntze R. 1936, Karpiński i Strawiński 1948, Kaj 1966, Bałazy i in. 1974, Bałazy i Michalski 1984, Tomalak 1984, Bałazy i in. 1989); Nizina Mazowiecka (Jacentkovskij 1912, Nunberg 1954, Nunberg 1960, Kinelski i Szujecki 1959, Szczepański 1973); Podlasie (Karpiński 1934c, Nunberg 1954, Nunberg 1960, Kinelski i Szujecki 1959); Dolny Śląsk: Legnica (Polentz 1949); Wyżyna Małopolska: Snochowice woj. Kielce (Karpiński 1926, Nunberg 1929, Nunberg 1960, Karpiński i Strawiński 1948); Góry Świętokrzyskie (Michalski i Ratajczak 1989); Wyżyna Lubelska: Puławy (Jacentkovskij 1912, Tenenbaum 1923, Nunberg 1960), Janów Lubelski (Nunberg 1929, Karpiński i Strawiński 1948), Lublin (Nunberg 1954); Roztocze (Fejfer F. 1927, Nunberg 1929, Nunberg 1954, Karpiński i Strawiński 1948); Nizina Sandomierska: Nisko (Nunberg 1929, Karpiński i Strawiński 1948); Beskid Zachodni: okolice Jordanowa (Kozikowski i Nunberg 1925, Nunberg 1929, Karpiński i Strawiński 1948), Babia Góra (Pawłowski J. 1968); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930d); Pieniny (Karpiński 1948, Karpiński i Strawiński 1948, Nunberg 1960); Polska (Karpiński 1932b, Nunberg 1982, Kiełczewski i in. 1983, Lucht 1987); Polska Południowa (Voroncov 1909); «Pomorze» (Trédl 1907, Meyer 1909, Schilsky 1909, Kleine 1912b, Kozikowski i Nunberg 1925, Kéler 1927, Kuntze R. 1936, Horion 1951); «Prusy» (Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Kleine 1912b, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Kozikowski i Nunberg 1925, Kuntze R. 1936, Horion 1951); «Beskidy» (Pfeffer 1932)