Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Scolytus ratzeburgii Janson, 1856
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek szeroko rozpowszechniony w środkowej i północnej części Europy, w Fennoskandii docierający do skrajnych obszarów północnych, na wschód przez Syberię docierający do Chin, Korei i Japonii, notowany też z Turcji, Pakistanu i Afryki Północno-Zachodniej. Ogłodek brzozowiec w Polsce jest rozprzestrzeniony na obszarach nizinnych i na podgórzach, ale nie notowany jeszcze z niektórych krain. Gatunek monofagiczny, żerujący tylko na brzozach. Opada zarówno pnie jak i grubsze gałęzie. Chodnik macierzysty jednoramienny, o długości do 15 cm przebiega wzdłuż włókien, a obecność jego zdradzają z zewnątrz gęsto uszeregowane otwory wygryzane przez samicę. Liczne chodniki larwalne długie, ściśle ułożone, początkowo prostopadle przebiegające w stosunku do chodnika macierzystego, następnie skierowywane równolegle do włókien drewna w górę i w dół, a końcowe ich odcinki często krzyżują się. Żerowiska leżą w korze, ale dosyć dobrze odbijają się w bielu. Komory poczwarkowe są zakładane w korze. Gatunek zimuje w stadium na wpół wyrośniętej larwy. Postacie dojrzałe pojawiają się w lipcu-sierpniu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Puszcza Tucholska — nadleśnictwo Woziwoda (Nunberg 1930), rezerwat Wierzchlas (Prüffer 1950); Pojezierze Mazurskie (Nunberg 1930, Ruszkowski J.W. 1933, Koehler i in. 1959, Bałazy i Michalski 1962b, Okołów 1963); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Schumann 1904, Gerhardt 1906, Gerhardt 1908b, Gerhardt 1910, Szulczewski 1922, Kéler 1927, Kéler 1935, Kéler 1935b, Nunberg 1929, Sitowski 1930, Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Kaj 1966, Ratajczak 1972, Bałazy i in. 1974, Bałazy i Michalski 1984, Kiełczewski i Wiśniewski 1984, Tomalak 1984); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Nunberg 1929), nadleśnictwo Susk koło Błonia (Ruszkowski J.W. 1933); Podlasie (Nunberg 1929, Ruszkowski J.W. 1933); Puszcza Białowieska (Roubal 1910b, Escherich 1917, Frickhinger 1919, Kéler 1923b, Nunberg 1929, Nunberg 1930, Karpiński 1931, Karpiński 1933b, Karpiński 1949d, Ruszkowski J.W. 1933, Bałazy 1963, Okołów 1968b, Michalewicz i Okołów 1970, Ratajczak 1972); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Leder 1892, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1895c, Gerhardt 1897, Gerhardt 1897g, Gerhardt 1898, Gerhardt 1910, Scholz R. 1905c); Wzgórza Trzebnickie (Leder 1872, Gerhardt 1910, Bałazy 1963, Bałazy 1965, Bałazy 1966c); Górny Śląsk (Scholz E. 1906, Scheidt 1919, Kapuściński 1948, Schnaider Z. 1974); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Częstochowy (Karpiński 1925), Zakrzew koło Częstochowy (Nunberg 1929); Wyżyna Małopolska (Jacentkovskij 1912, Karpiński 1926, Nunberg 1929, Ruszkowski J.W. 1933, Wiąckowski 1958b, Ratajczak 1972); Góry Świętokrzyskie (Michalski i Ratajczak 1985, Michalski i Ratajczak 1989); Wyżyna Lubelska: okolice Hrubieszowa (Nunberg 1929); Roztocze: Zamość (Fejfer S. 1912, Tenenbaum 1913, Fejfer F. 1927, Nunberg 1929); Sudety Zachodnie: nadleśnictwo Kłodzko — leśnictwo Bożków, leśnictwo Długopole (Michalski 1957); Sudety Wschodnie: nadleśnictwo Bystrzyca (Michalski 1957); Bieszczady (Bałazy i Michalski 1964, Bałazy i Michalski 1965); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Kuntze R. 1936, Karpiński i Strawiński 1948, Nunberg 1954, Michalski 1957, Nunberg 1982, Kiełczewski i in. 1983, Lucht 1987, Sierpiński i Lech 1989); Polska Południowa (Voroncov 1909); «Pomorze» (Nunberg 1929); «Prusy» (Trédl 1907, Kleine 1912b); «Śląsk» (Trédl 1907, Kleine 1912b, Kuhnt 1912, Nunberg 1929); «Galicja» (Kleine 1913)