Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phalacrus coruscus (Panzer, 1797)
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek południowo-palearktyczny, szeroko rozprzestrzeniony od Władywostoku po Hiszpanię, na północ dochodzący w Europie do południowych części Szkocji, Fennoskandii oraz Karelii. W Polsce występuje od Bałtyku aż po Tatry, nie wykazywany jednak jeszcze z niektórych krain. Postacie dojrzałe, jak i larwy odżywiają się przetrwalnikami grzybów pasożytniczych atakujących nasiona zbóż w kłosach. Chrząszcze poławiane są w lecie i jesienią na trawach, roślinach zielnych i krzewach, a w zimie często pod obluźnioną korą drzew.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1914, Lüllwitz 1916, Bartoszyński 1937); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Engel 1938); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Arnold 1938, Riabinin 1955, Riabinin 1961, Osterloff 1885, Szulczewski 1922, Skwarra 1929, Myrdzik 1933); Nizina Mazowiecka (Osterloff 1885, Koślińska 1963); Puszcza Białowieska: Białowieża (Roubal 1910b, Karpiński 1949d); Dolny Śląsk: Legnica i okolice (Gerhardt 1879, Kolbe W. 1928); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Schubert 1934); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Lgocki 1908, Eichler W. 1914); Wyżyna Małopolska: okolice Miechowa (Kulczyński W. 1873); Wyżyna Lubelska: Wygoda koło Puław (Ostrowski 1966); Roztocze (Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: Niepołomice (Kotula 1873); Sudety Wschodnie: okolice Dusznik-Zdroju (Harnisch 1925); Beskid Zachodni: okolice Nowego Sącza (Koślińska 1963); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c, Trella 1930); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1873); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913); «Pomorze» (Horion 1960); «Prusy» (Illiger 1798, Siebold 1847, Lentz 1857, Horion 1960); «Śląsk» (Reitter 1870, Letzner 1871, Letzner 1887, Gerhardt 1909, Gerhardt 1909e, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1960); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja Zachodnia» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886, Nowicki M. 1873)