Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Orthotomicus laricis (Fabricius, 1792b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek szeroko rozpowszechniony od zachodnich wybrzeży Europy aż po Koreę i Japonię, w Europie na północ sięgający daleko poza koło podbiegunowe. Korniczek wielozębny zamieszkuje cały obszar Polski z wyjątkiem wyższych położeń górskich, lecz z niektórych krain jeszcze nie wykazywany. Żeruje głównie na sośnie i świerku, sporadycznie spotykany na jodle, modrzewiu i limbie. Opada głównie leżaninę. Chodnik macierzysty nieregularny, jednoramienny, podłużny bez nisz jajowych. Samice składają jaja w chodniku. Żerowisko słabo wygryzione w bielu, komory poczwarkowe wydrążone dość głęboko w drewnie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Lüllwitz 1916, Kiełczewski i Wiśniewski 1984); Pojezierze Mazurskie (Schnaider Z. 1953, Bałazy i Michalski 1962c); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Bałazy 1966, Kaj 1966, Burzyński J. 1971, Bałazy i in. 1974, Kiełczewski i Wiśniewski 1979, Kiełczewski i Wiśniewski 1984, Tomalak 1984); Nizina Mazowiecka (Jacentkovskij 1912, Nunberg 1929, Siemaszko W. 1937, Koehler i Zdanowicz 1954); Podlasie (Karpiński 1934c); Puszcza Białowieska (Escherich 1917, Frickhinger 1919, Karpiński 1931, Karpiński 1933b, Karpiński 1935, Karpiński 1949d, Okołów 1968b); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Stefek 1939, Bałazy i Michalski 1960); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908, Karpiński 1925, Nunberg 1929); Wyżyna Małopolska (Kéler 1922c, Karpiński 1926, Karpiński 1963, Nunberg 1929, Wiąckowski 1957b, Karczewski 1961); Góry Świętokrzyskie: Bodzentyn (Jacentkovskij 1912, Michalski i Ratajczak 1989); Wyżyna Lubelska (Wajgiel 1875, Jacentkovskij 1912, Kéler 1922c, Nunberg 1929, Sierpiński 1971, Sierpiński 1973); Roztocze (Fejfer S. 1912, Tenenbaum 1913, Fejfer F. 1927, Nunberg 1929); Nizina Sandomierska (Kotula 1873, Nunberg 1929); Sudety Zachodnie: Góry Krucze (Gerhardt 1903), Polanica-Zdrój (Michalski 1957); Beskid Zachodni (Nunberg 1929, Pawłowski J. 1964, Pawłowski J. 1967, Capecki 1979, Starzyk J.R. i Sęk 1983); Beskid Wschodni: Przemyśl i okolice (Nunberg 1929, Trella 1930c); Bieszczady (Bałazy i Michalski 1964); Tatry (Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Nowicki M. 1873, Wajgiel 1875, Nunberg 1929); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Karpiński i Strawiński 1948, Nunberg 1954, Nunberg 1982, Kiełczewski i in. 1983, Lucht 1987); Polska Południowa (Voroncov 1909); «Pomorze» (Trédl 1907, Kleine 1912b, Nunberg 1929); «Prusy» (Siebold 1847, Andersch 1851, Lentz 1857, Lentz 1879, Trédl 1907, Kleine 1912b); «Śląsk» (Weigel 1806, Jänsch 1839, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Trédl 1907, Kleine 1912b, Kuhnt 1912, Nunberg 1929); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Kleine 1913); «Galicja Północna» (Nowicki M. 1873)