Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Trypodendron domesticum (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek europejski, rozsiedlony od krajów śródziemnomorskich aż po Wyspy Brytyjskie, Danię i Fennoskandię, notowany też z Krymu i Kaukazu. Opada najczęściej strzały drzew liściastych, na których drąży w drewnie żerowiska drabinkowe. Rójka chrząszczy występuje w kwietniu-maju; samica przenosi grzybnię z miejsca wylęgu do świeżej komory macierzystej. Samica wygryza w drewnie chodnik wejściowy długości do około 5-7 cm, przy tej czynności usuwa na zewnątrz drobne trocinki. Od końca chodnika wejściowego wydrążane są dwa boczne, poziome chodniki macierzyste; w górnej i dolnej ścianie tego chodnika samica wygryza nisze jajowe. Larwy w ciągu życia wygryzają w górę lub w dół krótkie chodniki długości do 5 mm. Na ścianach chodników rozwija się grzybnia, którą odżywiają się larwy.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 18 Pobrzeże Bałtyku Lüllwitz 1916, Capecki 1969
KFP 18 Pojezierze Pomorskie Capecki 1969
KFP 18 Pojezierze Mazurskie Koehler i in. 1959, Koehler i in. 1961, Bałazy i Michalski 1962c, Capecki 1969
KFP 18 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Ruszkowski J.W. 1933, Kuntze R. 1936, Bałazy i in. 1974, Bałazy i Michalski 1982, Bałazy i Michalski 1984, Tomalak 1984
KFP 18 Nizina Mazowiecka okolice Warszawy Nunberg 1929
KFP 18 Podlasie okolice Białegostoku Nunberg 1929
KFP 18 Puszcza Białowieska Nunberg 1929, Karpiński 1931, Karpiński 1933, Karpiński 1933b, Karpiński 1949d, Okołów 1968b
KFP 18 Dolny Śląsk Kelch 1846, Capecki 1969
KFP 18 Wzgórza Trzebnickie Siemianice Bałazy 1965
KFP 18 Górny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Capecki 1969, Schnaider Z. 1974
KFP 18 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Karpiński 1925, Nunberg 1929
KFP 18 Wyżyna Małopolska Jacentkovskij 1912, Kéler 1922c, Nunberg 1929, Capecki 1969
KFP 18 Góry Świętokrzyskie Michalski i Ratajczak 1985, Nunberg 1929, Capecki 1969, Michalski i Ratajczak 1989
KFP 18 Wyżyna Lubelska Fejfer F. 1927, Nunberg 1929, Koehler i in. 1959
KFP 18 Roztocze Fejfer F. 1927, Nunberg 1929, Krzysik 1933, Capecki 1969
KFP 18 Nizina Sandomierska Capecki 1969, Starzyk J.R. i Starzyk K. 1981, Starzyk J.R. i Witkowski 1981, Starzyk J.R. i Witkowski 1983, Król 1983, Starzyk J.R. 1988
KFP 18 Sudety Zachodnie Pfeffer 1932, Capecki 1969
KFP 18 Sudety Wschodnie Kłodzko Zebe G. 1853
KFP 18 Sudety Wschodnie nadleśnictwo Kłodzko — leśnictwo Wojciechowice Michalski 1957
KFP 18 Beskid Zachodni Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Wachtl 1870, Letzner 1871, Kotula 1873, Nowicki M. 1873, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Nunberg 1929, Nunberg 1930, Pfeffer 1932, Capecki 1969, Dominik 1971, Capecki 1976, Capecki 1977, Gądek 1978, Kubisz 1987
KFP 18 Beskid Zachodni Barania Góra Kuśka*
KFP 18 Beskid Wschodni Trella 1930c, Capecki 1969
KFP 18 Bieszczady Bałazy 1965, Bałazy i Michalski 1964, Capecki 1969
KFP 18 Pieniny Karpiński 1948, Capecki 1969, Capecki 1975
KFP 18 Tatry Nunberg 1929
KFP 18 Polska Łomnicki M.A. 1913, Karpiński i Strawiński 1948, Nunberg 1954, Nunberg 1982, Dominik 1955b, Michalski 1957, Lucht 1987
KFP 18 Polska Południowa Voroncov 1909
KFP 18 Polska południowo-wschodnia Krzysik 1931b
KFP 18 «Pomorze» Herbst 1783, Gmelin 1790
KFP 18 «Prusy» Kugelann 1792, Siebold 1847, Dommer 1850, Andersch 1851, Zebe G. 1853, Lentz 1857, Lentz 1879
KFP 18 «Śląsk» Weigel 1806, Scholz E. 1819, Rendschmidt 1835c, Trédl 1907, Kleine 1912b, Kuhnt 1912, Nunberg 1929
KFP 18 «Karpaty» Nowicki M. 1873, Krzysik 1933, Kuntze R. 1936
KFP 18 «Beskidy» Pfeffer 1932
KFP 18 «Małopolska Wschodnia» Krzysik 1933
KFP 18 «Podkarpacie» Krzysik 1933
KFP 18 «Niż Północny» Krzysik 1933
KFP 18 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884, Kleine 1913
KFP 18 «Hrabstwo Kłodzkie» Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910

Uwagi:
Drwalnik bukowiec zamieszkuje całą Polskę z wyjątkiem wyższych położeń górskich; notowany ze wszystkich krain z wyjątkiem Kotliny Nowotarskiej.