Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Brachypterolus pulicarius (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek rozprzestrzeniony w prawie całej Europie z wyjątkiem skrajnej północy, wykazany także z Kaukazu, Syberii i Japonii oraz ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, jako zawleczony. W Polsce pospolity, rozsiedlony od Bałtyku aż po Tatry. Rozwój larwalny odbywa się latem w kwiatach lnicy pospolitej — Linaria vulgaris (L.) Mill., przepoczwarczenie następuje w glebie. Postacie dojrzałe pojawiają się jesienią, a po przezimowaniu — w maju i poławiane są do sierpnia na kwiatach rośliny żywicielskiej oraz wyżlinu polnego — Antirrhinum orontium L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Hel (Brischke 1888, Węgrzecki 1932), Koszalin (Lüllwitz 1916); Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Zumpt 1931, Engel 1938); Pojezierze Mazurskie: Ostróda (Kugelann 1794); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Letzner 1871, Letzner 1888, Szulczewski 1922, Arnold 1938); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Gocławek (Osterloff 1885); Dolny Śląsk: Wrocław, Legnica (Letzner 1871, Letzner 1888); Górny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Letzner 1888, Stefek 1939); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kotula 1873, Kotula 1874, Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: okolice Miechowa (Kulczyński W. 1873); Roztocze (Nowicki M. 1870, Tenenbaum 1913); Nizina Sandomierska: Aleksandrów (Tenenbaum 1913); Sudety Zachodnie: góra Górzec (Letzner 1871, Letzner 1888); Beskid Zachodni: Cieszyn (Letzner 1888); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930d); Tatry (Miller 1859b, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Nunberg 1976); «Prusy» (Illiger 1798, Siebold 1847, Zebe G. 1852, Lentz 1857); «Śląsk» (Rendschmidt 1854, Reitter 1870, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1886); «Galicja północna» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)

Uwagi:
«Prusy»: terra typica! dla Cateretes gravidus Ill.