Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Olibrus affinis (Sturm, 1807)
Description in KFP (in Polish):
[tom 12]
Gatunek południowopalearktyczny, w Europie rozprzestrzeniony od krajów śródziemnomorskich aż do Wysp Brytyjskich, Danii i południowej Szwecji, przy czym w obrębie swego areału w miarę posuwania się ze wschodu na zachód coraz częściej spotykany, a w północnym obszarze występuje na terenach kserotermicznyeh. W Polsce znany z nielicznych, stanowisk rozmieszczonych w różnych częściach kraju. Roślinami żywicielskimi tego gatunku są kozibród łąkowy — Tragopogon pratensis L., prosienicznik gładki — Hypochoeris glabra L. i prosienicznik szorstki — H. radicata L. Według obserwacji duńskich, larwy odbywają rozwój w lipcu w koszyczkach, kwiatowych brodawnika jesiennego — Leontodon autumnalis L. Przepoczwarczenie następuje w glebie, a młode chrząszcze ukazują się w sierpniu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Horion 1960); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Szulczewski 1922, Arnold 1938); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Gocławek (Osterloff 1885); Dolny Śląsk (Letzner 1887, Gerhardt 1904, Gerhardt 1909, Gerhardt 1909e, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1908, Kolbe W. 1914, Kolbe W. 1918); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1887, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Lgocki 1908); Roztocze: Tomaszów Lubelski (Tenenbaum 1913); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930d); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1960); «Prusy» (Siebold 1847, Zebe G. 1852, Lentz 1857, Horion 1951); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)