Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Pityophthorus micrographus (Linnaeus, 1758)
Opis w KFP:
[tom 18]
Gatunek rozprzestrzeniony w środkowej i północnej części Europy, na wschód dociera do Syberii po Bajkał i Jakucję. Bruzdkowiec wschodni w Polsce zamieszkuje głównie obszar północnego zasięgu świerka, od niedawna zaczyna przenikać do jego zasięgu południowego. Głównym żywicielem jest świerk; spotykany rzadko na sośnie, jodle i modrzewiu. Opada przeważnie drzewa stojące. Gatunek wielożenny; chodniki macierzyste wieloramienne, podłużne, nie odbite w bielu, lub zaznaczone nieznacznie na bielu cienkich gałęzi. Zimuje w stadium owada dojrzałego. Roi się w maju-czerwcu. Cykl rozwojowy jednoroczny. Niekiedy występuje generacja siostrzana.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.