Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pityophthorus pityographus (Ratzeburg, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek europejski, rozprzestrzeniony w południowo-zachodnim zasięgu świerka, notowany ponadto z Kaukazu, Azji Mniejszej i Afryki Zachodniej. Żeruje na świerku i jodle, rzadziej na sośnie, kosodrzewinie, modrzewiu, wejmutce, daglezji, wyjątkowo na czereśni, czeremsze i jemiole. Opada drzewa stojące i leżące, przeważnie gałęzie i gałązki oraz wierzchołkową część strzały. Obraz żerowiska gwiaździsty lub wieloramienny, częściej poprzeczny niż podłużny. Chodniki larwalne uszeregowane gęsto obok siebie, zwykle głęboko w bielu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Bałazy i in. 1977, Schedl 1981); Pojezierze Mazurskie (Lentz 1866, Lentz 1879, Nunberg 1955); Nizina Wielkopolsko-Kujawska (Karpiński 1932b, Król i Michalski 1961, Seniczak 1968, Bałazy i in. 1974, Bałazy i in. 1977, Bałazy i in. 1979, Bałazy i Michalski 1984, Kiełczewski i Wiśniewski 1979, Kiełczewski i Wiśniewski 1984, Tomalak 1984); Nizina Mazowiecka (Jacentkovskij 1912, Nunberg 1929, Karpiński 1932b); Podlasie (Karpiński 1934, Karpiński 1934c, Karpiński i Strawiński 1948); Puszcza Białowieska (Nunberg 1929, Karpiński 1931, Karpiński 1956); Dolny Śląsk (Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1893e, Gerhardt 1905, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1918, Bałazy i in. 1977); Wzgórza Trzebnickie (Bałazy i Michalski 1962b, Bałazy 1965, Bałazy 1966); Górny Śląsk (Bach 1852, Bałazy 1962, Bałazy 1965, Chłodny i Styfi-Bartkiewicz 1984), Jastrzębie-Zdrój (Kuśka*); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Łomnicki M.A. 1866, Karpiński 1925, Karpiński 1926b, Karpiński 1932b, Nunberg 1929, Sitowski 1930, Król i Ząbecki 1976, Król i Ząbecki 1988, Capecki i Tuteja 1977); Wyżyna Małopolska (Jacentkovskij 1912, Miklaszewski 1922, Karpiński 1926, Karpiński 1932b, Karpiński 1963, Nunberg 1929, Nunberg 1956b, Dominik 1966e, Dominik 1972, Dominik 1975, Dominik 1977, Dominik 1978); Góry Świętokrzyskie (Karpiński 1932b, Karpiński 1963, Szujecki 1956, Gądek 1982, Huruk i Kuśka 1983, Michalski i Ratajczak 1985, Michalski i Ratajczak 1989, Michalski i in. 1985); Wyżyna Lubelska (Jacentkovskij 1912, Kéler 1922c, Karpiński 1932b, Karpiński 1934, Karpiński 1934c); Roztocze (Łomnicki M.A. 1886, Fejfer S. 1912, Tenenbaum 1913, Fejfer F. 1927, Król 1984); Nizina Sandomierska (Nunberg 1929, Starzyk J.R. i Starzyk K. 1981); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1893c, Kolbe W. 1918, Michalski 1957, Kiełczewski i Wiśniewski 1979, Kiełczewski i Wiśniewski 1984); Sudety Wschodnie (Zebe G. 1853, Gerhardt 1898, Michalski 1957, Bałazy i Michalski 1962b); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Nunberg 1929, Twarowski 1953, Pawłowski J. 1967, Starzyk J.R. 1971b, Gądek 1978, Capecki 1979, Capecki 1982, Čapek i Capecki 1979, Król 1980b, Król 1981, Starzyk J.R. i Łuszczak 1983, Gądek 1987); Kotlina Nowotarska: Zakopane-Kościelisko (Kiełczewski i Wiśniewski 1979, Kiełczewski i Wiśniewski 1984); Beskid Wschodni (Anonim 1917, Kozikowski 1922, Nunberg 1929, Trella 1930c, Gądek 1976, Capecki 1982); Bieszczady (Bałazy 1962, Bałazy i Michalski 1964, Bałazy i Michalski 1964b, Capecki 1979); Pieniny (Karpiński 1948, Karpiński i Strawiński 1948, Capecki 1975, Capecki 1979); Tatry (Mokrzecki 1925, Nunberg 1929, Nunberg 1947c, Pfeffer 1932, Starzyk J.R. 1971b, Starzyk J.R. 1971c); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Nunberg 1954, Nunberg 1982, Capecki i Kisielowski 1972, Kiełczewski i in. 1983, Lucht 1987, Sierpiński i Lech 1989); Polska Południowa (Voroncov 1909); Polska południowo-zachodnia (Kuntze R. 1936); «Pomorze» (Bach 1852); «Prusy» (Andersch 1851, Zebe G. 1853, Lentz 1857, Schilsky 1888, Trédl 1907, Kleine 1912b, Nunberg 1929); «Śląsk» (Trédl 1907, Kuhnt 1912, Kleine 1912b, Nunberg 1929); «Małopolska» (Kozikowski 1922b); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884, Kleine 1913, Godyń 1939); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873, Pfeffer 1932, Capecki 1983); «Sudety» (Pfeffer 1932); «Beskidy» (Pfeffer 1932); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910)

Uwagi:
Bruzdkowiec zachodni zamieszkujący na całym obszarze Polski z wyjątkiem wyższych położeń górskich, notowany ze wszystkich krain prócz Pojezierza Pomorskiego.